PL ENG
page shadow

Bibliografia

Bibliografia

Richard Nisbett, Geografia Myślenia, Wydawnictwo Smak Słowa, 2008.
Kazimierz Ajdukiewicz, Zarys logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1959.
Buzan T.: Mapy twoich myśli, Wydawnictwo "Ravi", Łódź 1999 r.
Antczak A., Wspieranie twórczego myślenia i działania młodzieży. Zarys problematyki.
M. Piotrowski, J. Kielech, M. Dobrzyńska, Akademia Uczniowska.
M. Urbański, Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury. (Abductive Reasoning. Models and Procedures), Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2009.
C. Fuller, S. Dykstra Jr., College Teaching and Development of Reasoning, Information Age Publishing, Charlote, North Carolina, 2009.
R.M. Hazen, J. Trefil, Science Matters: Achieving Scientific Literacy, Anchor Books, New York 1991.
R.N. Giere, J. Bickle, R.F. Mauldin, Understanding Scientific Reasoning, 5th edition, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth 2006.
C. Zimmerman, The Development of Scientific Reasoning: What psychologists contribute to an Understanding of Elementary Science Learning. Paper commissioned by the National Academies of Science (National Research Council’s Board of Science Education, Consensus Study on Learning Science, Kindergarten through Eighth Grade) (2005).