dr Rafał Jakubowski

doradca metodyczny z fizyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
e-mail: rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl 

https://orcid.org/0000-0002-3587-9583
https://zabawkifizyczne.com.pl 
https://rozwijanierozumowania.pl
Dane personalne:              

Rafał Jakubowski

Adres słuzbowy:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31, Gorzyce Wielkie
63–410 Ostrów Wielkopolski, Poland
tel. 0048 62 734 74 18

rafal@jakubowski.edu.pl 

Data  i miejsce urodzenia:      
23 stycznia 1973 roku w Ostrowie Wielkopolskim


Profil zawodowy:                 
nauczyciel fizyki, doradca metodyczny z fizyki


Wykształcenie:                 
1999– ukończone studia wyższe magisterskie – fizyka ogólna, Wydział Fizyki i  Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
2009 –  ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk fizycznych – fizyka, Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu
2016 – uzyskanie stopnia naukowego DOKTORA w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 8 listopada 2016 roku


Inne szkolenia:                   
1994 – kurs języka angielskiego w Rowan College of New Jersey w Filadelfii w USA
1997 – kurs języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie w Federacji Rosyjskiej
2002 – warsztaty 40-godzinne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu: „Metoda projektu”                                       
2002 – kurs 30-godzinny organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Przygotowanie nauczycieli pod względem metodycznym do prowadzenia bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”        
2007 – kurs 160-godzinny wprowadzający techniki informatyczne do projektów uczniowskich organizowany przez Fundację Grupy TP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nauczycielska Akademia Internetowa”     
2007 – szkolenie 15-godzinne organizowane przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w Kłodzku „Jak osiągnąć sukces – praca metodą projektu”

2008 – kurs 36-godzinny dla nauczycieli fizyki w Genewie w Szwajcarii organizowany przez CERN, UniwersytetWarszawski oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie „Cząstki elementarne”               
2010 – kurs 8-godzinny organizowany przez UAM w Poznaniu oraz Appalachian State Univeristy w Boon, NC, USA „Uczenie się i nauczanie przedmiotów przyrodniczych w środowisku wirtualnym
2013 – kurs języka angielskiego w Studio – Cambridge, w Cambridge w Wielkiej Brytanii

2013 – kurs 80 godzinny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  „Eksperymentowanie i wzajemne Nauczanie”                                               

Obecnie zajmowane stanowisko: nauczyciel fizyki, doradca metodyczny z fizyki:

Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lamkach
Szkoła Podstawowa w Łąkocinach  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu                                     

Znajomość języków: 
angielski  –  bardzo dobra
rosyjski – bardzo dobra 


Inne osiągnięcia: 
Doświadczenie w tworzeniu zadań dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

2005 –  I Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim2005 – „Między zabawą a fizyką” projekt finansowany przez Polsko –  Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse 
2006– II Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2006 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gminę Ostrów Wielkopolski
2006 – Prowadzenie prezentacji projektu „Między zabawą a fizyką” podczas II Regionalnego Forum Edukacyjnego w Słupsku
2006 – Przeprowadzenie warsztatów „Między zabawą a fizyką podczas II Ostrowskiego Festiwalu Nauki”
2007–  III Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopoolskim
2007 – MANGO – Mobilna Akademia Naukowa w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2008 – IV Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2008 –  I Gminny Festiwal Nauki w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Gminę Ostrów Wielkopolski 
2008 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego 
2009 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2010 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011– Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011– II Gorzycki Festiwal Nauki projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2012–21 marca – Festiwal „Zabawa w Naukę” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim oraz wygłoszenie referatu „Zabawki w nauczaniu fizyki, czyli uczenie się poprzez zabawę” –  projekt finansowany przez FunduszGrantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego                                      2012–26 czerwca – Festiwal „Fizyka zabawek” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim – projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe
2012 – 2014 LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Multilateral school partnerships  „Effective Science Learning with Senses” –  projekt partnerski Gimnazjum z Gorzyc Wielkich ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Holandii – projekt finansowany przez Unię Europejską
2013 – „W poszukiwaniu nowej edukacji – co jest najważniejsze w edukacji, polityce i biznesie?” – zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla nauczycieli w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
2012 – 2013 „Akademia Uczniowska” – zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum w Wysocku Małym organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i współfinansowane przez Unię Europejską oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności
2013 – realizacja innowacji pedagogicznej w Gimnazjum w Wysocku Małym
2013 – pokaz zabawek fizycznych na XVII Pikniku Naukowym na  Stadionie Narodowym w Warszawie
2014 – zorganizowanie III Gorzyckiego Festiwalu Nauki
2014 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami z  Gimnazjum Gorzyc Wielkich oraz Wysocka Małego na XVIII Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2014 – 2015 – praca w charakterze eksperta z fizyki w ORE w Warszawie w ramach projektu www.epodreczniki.pl
2015 – pokaz zabawek fizycznych na XIX Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym w Warszawie
2015 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami z Gimnazjum Gorzyc Wielkich na XIX Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2015 – 2016 – praca z uczniami z Gimnazjum w Gorzycach Wielkich na MOOC GO – LAB w ramach projektu unijnego konsorcjum GO – LAB
2016 – 2017 – realizacja eksperymentu pedagogicznego „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii”  w Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w czerwcu 2016 roku
2016 – prezentacja zabawek fizycznych z uczniami z Gimnazjum w Ostrzeszowie na CWINT Open Days AstroShow 2016 w Kobylej Górze
2017 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami ze szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, z Gorzupi, ze Świnkowa, z Roszek, ze Szklarki Przygodzickiej, ze SP nr 2 w Ostrzeszowie na XXI Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2018 – wykład otwarty „Czego i jak uczyć” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim w ramach wykładów Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
2019 – realizacja innowacji pedagogicznej z uczniami klas VIII „I Ty możesz zostać naukowcem” w przedszkolach: we Wtórku, w Łąkocinach oraz w Przedszkolu Wojtuś w Ostrowie Wielkopolskim
2019 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami ze szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, Łąkocin i Lamek Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej

2019 - 2020 - realizacja innowacji pedagogicznej w SP w Gorzycach Wielkich "Szkoła dla innowatora"
2019 - 2021 - realizacja projektu "Science is cool!" ze szkołami z Rumunii, Włoch oraz Turcji w ramach projektu Erasmus Plus,
2019-1-RO01-KA229-063363


Zainteresowania:
uczenie się i nauczanie metodą projektów  

Udział w konferencjach i szkoleniach zagranicznych:

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA

AAPT 2003 Summer Meeting
Madison, WI USA

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2005 Summer Meeting
Salt Lake City, UT USA

Prezentacja podczas sesji posterowej – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”


NASA w Huntsville w Alabamie w USA
Uczestnictwo w SPACE CAMP 2015 w Centrum Kosmicznym i Rakietowym Stanów Zjednoczonych, w NASA w Centrum Lotów Kosmicznych im. George’a C. Marshalla

CERN w Genewie w Szwajcarii– udział w szkoleniu dotyczącym cząstek elementarnych dla nauczycieli i uczniów organizowanym przez CWINT w Parzynowie, dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2007 Summer Meeting 
Greensboro, NC USA

Referat – „Physics is fun” 

AAPT 2009 Summer Meeting
Ann Arbor, MI USA 
Referat – “Learning microgravity by the Project Method gives students more attitude, improves achievement and develops skills”

Amerykańskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Konstruktywistów
ACT 2012 Annual Meeting
Johnson City, TN USA

Referat – “Joy of learning new things”

Przeprowadzone warsztaty i pokazy  na Science on Stage Festival:
Science on Stage Festival 2013 
Słubice – Frankfurt nad Odrą

Warsztaty –  “Physics and Toys”

Pokazy –  “Physics and Toys”

Pokazy –  “Excitement, Enticements in learning”

Stowarzyszenia Europejskich Nauczycieli Fizyki GIREP 

GIREP & EPEC Conference 2015

6-10 July 2015, Wrocław, Poland
University of Wrocław
Haston Congress Center

Key competences in physics teaching and learning
Pre-conference for teachers, 06/07/2015 Monday

Przeprowadzenie warsztatów „Lekcyjne zadanie projektowe LZP”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Sierpień 2017, Opole

Przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Sierpień 2018, Toruń

Przeprowadzenie dwóch warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

I Kongres Nauczycieli Fizyki w Łodzi

Wrzesień 2018, Łódź

dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla nauczycieli:

Konferencja „Pytaj!, Badaj!, Wnioskuj! – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nauk przyrodniczych województwa wielkopolskiego w Poznaniu „Dobre praktyki Akademii Uczniowskiej – projekt od Archimedesa do Paskala” na zakończenie projektu Akademia Uczniowska z CEO w Warszawie – sesja jesienna 2014 

2011 – Opracowanie programu nauczania fizyki wspierającego uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie na potrzeby projektu „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”

2017 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Opole, sierpień 2017

2017 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik – listopad 2017

2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik 2017

2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kalisz, listopad 2017

2018 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego poprzez lekcyjne projekty naukowe LPN, Targi Edukacyjne w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, marzec Poznań 2018

2018 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Piła, Leszno kwiecień 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018 

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Tomasz Sobiepan, Koniec problemów z doświadczeniami w szkolnej pracowni fizycznej dzięki rewolucyjnym, bezprzewodowym czujnikom pomiarowym PASCO, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Czego i jak uczyć?Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, 7 grudnia 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako metoda badawcza w kształceniu zintegrowanym”,   Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni, grudzień Września 2018

2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „I Ty możesz zostać naukowcem – eksperymentowanie w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym”, ODN Kalisz, luty 2019

2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego” – szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii w szkole podstawowej, ODN Kalisz, luty 2019

2019 – dr Rafał Jakubowski – „Lekcyjne Projekty Naukowe” – sesja posterowa w Centrum Nauki Kopernik, Konferencja Pokazać, Przekazać, Warszawa, sierpień 2019

2020 - dr Rafał Jakubowski - "Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego na przedmiotach przyrodniczych" - wykład panelowy, II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Fizyki i Chemii, Katowice, kwiecień 2020


2020 - dr Rafał Jakubowski - "Lekcyjne Projekty Naukowe - jak w praktyce rozwijać rozumowanie naukowe podczas eksperymentowania?" - warsztaty,  II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Fizyki i Chemii, Katowice, kwiecień 2020


Publikacje:

1. Foton 84 Wiosna 2004  „Wspomnienia ze 127 Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w Madison”

2. AAPT Announcer, Summer 2005, Vol 35, No.2 – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”   

3. Rafał Jakubowski – Edukacja XXI wieku, opublikowane w marcu 2008 roku na www.fizyka.osw.pl  oraz www.edunews.pl

4. Stanisław Plebański, Rafał Jakubowski – Fizyka – Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Fundacja Edukacji Międzynarodowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2011

5. Stanisław Plebański, Tomasz Greczyło, Rafał Jakubowski, konsultacja Rozalia Ligus, Fizyka - Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 2013

ISBN 978-83-63377-24-3 (2013) pp.1-60

6. Rafał Jakubowski - "Radość z uczenia się rzeczy nowych - czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe" - Innowacja pedagogiczna z fizyki w gimnazjum, Poznań 2014

7. Rafał Jakubowski, Małgorzata Taraszkiewicz, Sabina Frankiewicz, konsultacja prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Stanislaw Plebański, Malgorzata Maslowska, Mirosław Łoś, dr hab. Sławomir Sikora, dr Agnieszka Chołuj - „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii” - Eksperyment pedagogiczny w gimnazjum, Poznań 2016

8. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Radość uczenia się, Uczyć lepiej, ODN w Poznaniu, ISSN 1641-5825, Poznań 2017

9. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Małgorzata Taraszkiewicz, Radosław Stec – Sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu  „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii w gimnazjum poprzez Lekcyjne Projekty Naukowe LPN”, Poznań 2017

10. dr Rafał Jakubowski, Lekcyjne Projekty Naukowe LPN. Eksperyment pedagogiczny 
w edukacji przyrodniczej, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, grudzień 2017, 

11. dr Rafał Jakubowski (redakcja), Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, I Ty możesz zostać naukowcem, ISBN 978-83-951809-0-3, Ostrów Wielkopolski 2018

12. Rafał Jakubowski, Wykorzystanie metody sześć myślących kapeluszy de Bono w nauczaniu 3D, Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie? Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, czerwiec 2019

13. Marek Piotrowski, Rafał Jakubowski, The new face of science education in Poland, Edukacja 2019, 1(148), DOI 10.24131/3724.190103 ISSN 0239-6858, s. 40–48  

14. Rafał Jakubowski, Marek Piotrowski In Search of the Conditions for Permanent Implementation of STEM/STEAM in Polish Schools, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,” vol. 14, no. 4(54), pp. 25-37. DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.02 
15. Rafał Jakubowski, Czego i jak uczyć?, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, EDUMYŚLI, NR 1/2020 [03], ISSN 2657-6899
Copyright © 2013-2020 by dr Rafal Jakubowski. All rights reserved. e-mail: rafal@jakubowski.edu.pl MULTICHILDS Rafał Jakubowski Kaliska 31 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 667 77 66 16